DD_vinarstvi_bednari.jpg
Historie_dunajovic
historei_palavy
historie_vinarstvi
vinarstvi_dunajovice
vinobrani_historie

Velké očekávání a naděje dalšího rozvoje vinařství v poválečném období však záhy přerušila násilná kolektivizace a znárodňování. Soukromé podnikání tak zcela zaniklo a výroba vína musela být omezena jen na povolené minimum (pro vlastní spotřebu). Výroba a prodej vína trvala prakticky neustále, ale vinařství se opravdu začalo rozvíjet až po roce 1989.

Obnovení výroby vína pod značkou vinařství Baláž začalo prakticky hned od roku 1989, nicméně nejdřív šlo jen o produkci sudového vína. Hned na začátku 90. let se však začali pořizovat nové a moderní vinařské technologie a hlavně pak došlo k výsadbě a rozšíření rozlohy vlastních vinic. Díky těmto investicím a hlavně pak surovinové soběstačnosti z nových vinic, jsme se mohli zaměřit na výrobu lahvového vína, které koncem 90. let tvořilo víc jak 50% produkce.

Vinařskou firmu jsme založili v roce 1995. Zprve jsme vinařili ve sklepě našeho otce. Později v přízemní hale, kterou jsme postupně rekonstruovali a vybavovali moderní technologií. Do roku 2001 jsme vyráběli víno  pouze z hroznů vykupovaných od pěstitelů v Dolních Dunajovicích.  Pochopili jsme, že bez vlastních vinic se neobejdeme. Začali jsme tedy vysazovat  vinice a nakupovat vinice v Dolních Dunajovicích, s vlastní výsadbou uznávaných odrůd vinné révy. Zde nám velmi pomohla zkušenost našich rodičů. Bez jejich velkého přispění bychom se do výsadby nepustili.

V současnosti je naše produkce díky vzrůstající kvalitě vín a zájmu o moravská vína zaměřena převážně na lahvová vína, která tvoří víc jak 70% produkce.